Достъп до Интернет Услуги

c7f49aa92daa75c5baa1fda4b19dbf8589768aaca21cfbf07695220622c18bb9863b0fe4d1176f4cda2ab32c63f1d5892897c16f77b4b9b2b793bcd558d7cea7

Скоростите са с негарантиран капацитет и съотношение Download към Upload 1:1

ТАРИФА МЕСЕЧНА ТАКСА(лева) БЪЛГАРСКИ ТРАФИК(Mbps) МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК (Mbps) Предоставен сегмент(IP пространство)
Безжичен мини 50* 60 30  1
Безжичен супер 75* 80 40  1
Безжичен алфа 100* 100 50  1
Оптичен Мини 100* 60 30  1
Оптичен Супер 150* 80 40  5
Оптичен Алфа 200* 100 50  13
         
       

Услугите се ползват с подписани Общи Условия.

Време реякцията за отстранявате на аварии е 4 часа.

Безжичните интернет услуги се пускат единствено ако няма възможност за прекарване на оптичен кабел.

*При прекратяване на договора от страна на клиента се дължат сумите до края на договора или суми дължими от режим на забава.

Гарантираният капацитет е извън описаните услуги и подлежи на договорни отношения. С ползването на Услугите „Достъп до Интернет“ получавате като допълнение в пакета и Услуга „Ниво на техническо обслужване“

Всички цени са с без включен ДДС.