Услуга „Ниво на техническо обслужване“

Предоставяната услуга от Глобал Оптикс България ЕООД – „Ниво на техническо обслужване“ представлява спазване на договорени граници за: Достъпност, Загуба на пакети, Закъснение, Време за отстраняване на повреди. Услугата е допълнена от програмата NAGIOS, инсталирана на нашите сървъри. Възможностите на NAGIOS ни предоставят непрекъснато следене на достъпа Ви до интернет. При възникване на проблем ни уведомява незабавно и автоматично на нашите телефони – за да може да гарантираме незабавнa и максимално кратко ориентирана време реакция.

Предимства на услугата „Ниво на техническо обслужване“:

  • Гарантира минимално време за отстраняване на повреди
  • Гарантирано качество на избраната услуга
  • Техническа поддръжка 24x7x365
  • Компенсации при неизпълнение на гарантираните параметри

За да не бъдат БИЗНЕС КЛИЕНТИТЕ ощетени, GLOBAL OPTICS BULGARIA им дава възможност да ползват интернет по ЛАН и Безжичен достъп, при невъзможност за ползване на услугите чрез ОПТИЧЕН КАБЕЛ и нежеланието на услугата „Ниво на техническо обслужване“ срещу избор на пакет от услуги в секция ДОМАШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

Бизнес Клиентите абонирани за услугата Интернет за ОфисаУправление на „Пощенски Сървър“Управление на Файлов Сървър, Услуга „Колокация и Сървър под Наем“Пакетна Услуга „Всичко в Едно“ получават услугата „Ниво на техническо обслужване“ и са с предимство, тъй като време реакцията за отстраняване на проблем е до 4 /четири/ часа в работно време. Обикновенната поддръжка на домашния абонамент  е с време реакция 24 /двадесет и четири/ часа след уведомяването ни за възникнал проблем или авария.