Безплатно Уведомяване на Е-мейл и чрез СМС

Безплатно уведомяване при желание от страна на клиента за извършвани профилактики на опорното оборудване в офиса и/или изградената хибридна(лан,оптична) мрежа! Също така можете да получите безплатно услуга за подсещане чрез СМС три дни преди да Ви изтече срока за предплащане на интернет достъпа или други услуги с помоща на партньора VoiceCom.

Leave a Reply