Достъп до Интернет Услуги

c7f49aa92daa75c5baa1fda4b19dbf8589768aaca21cfbf07695220622c18bb9863b0fe4d1176f4cda2ab32c63f1d5892897c16f77b4b9b2b793bcd558d7cea7

Скоростите са с негарантиран капацитет и съотношение Download към Upload 1:1

ТАРИФА МЕСЕЧНА ТАКСА(лева) БЪЛГАРСКИ ТРАФИК(Mbps) МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК (Mbps) Предоставен сегмент(IP пространство)
Безжичен мини 50* 50 25  1
Безжичен супер  1
Безжичен алфа 100* 100 50  1
Оптичен Мини 100* 50 25  1
Оптичен Супер 150* 100 50  1
Оптичен Алфа 250* 150 75  1
         
       

Услугите се ползват с подписани Общи Условия.

Време реaкцията за отстранявате на аварии е 4 часа.

Безжичните интернет услуги се пускат единствено ако няма възможност за прекарване на оптичен кабел.

*При прекратяване на договора от страна на клиента се дължат сумите до края на договора или суми дължими от режим на забава.

Гарантираният капацитет е извън описаните услуги и подлежи на договорни отношения. С ползването на Услугите “Достъп до Интернет” получавате като допълнение в пакета и Услуга „Ниво на техническо обслужване“

Всички цени са с без включен ДДС.

Trackbacks & Pings

  • Абонаментна Компютърна Поддръжка на офис :

    […] тази услуга, както на своите клиенти абонирани за интернет услугите ни, така и на физически лица ползващи достъп до […]

  • Услуга "Ниво на техническо обслужване" - За Офиса :

    […] Клиентите абонирани за услугата Интернет за Офиса, Управление на „Пощенски Сървър“, Управление на […]

  • Такса "Активация" - За Офиса :

    […] За БИЗНЕС КЛИЕНТИ е индивидуално заплащането на такса включване, в зависимост от нахождението на офиса на КЛИЕНТА и изграждането на подземна канална мрежа, а където липсва такава GLOBAL OPTICS BULGARIA предлага ЛАН и Безжичен достъп до интернет услуги без инсталационна такса. При Оптичния достъп услугите са по-високо платени, поради скъпата технология на оптичния кабел, но позволяваща по-малък процент на възникване на аварии в сравнение с ЛАН и Безжичния достъп, така също и ползването на оптичното трасе единствено от Бизнес Клиента. Услугите може да разгледате в статията Интернет За Офиса. […]

Leave a Reply