Услуга “Компютърна Поддръжка” – Месечен Абонамент или Еднократна Такса

Нашата задача е компютъра ви да работи. Той ще работи и ние имаме интерес, така да го направим, че да не се разваля. Ще ви помагаме и с нашия център за дистанционна поддръжка, много от ежедневните проблеми са решими отдалечено.

Какво представлява всъщност “компютърна поддръжка” и нужна ли ни е тя? Това е въпроса, който си задава всеки един от Вас. Предлагаме компютърна поддръжка на офис техниката Ви. Ще разгледаме тази тема малко по обстойно. Компютърна поддръжка означава следните няколко неща:

 • Преди всичко, абонаментната компютърна поддръжка свежда прекъсваемостта на работния процес до минимум; осигурява спокойствие на нашите клиенти, премахвайки грижата им за техническите проблеми; каквото и да се случи с техниката в офиса Ви – едно телефонно обаждане Ви дели от отстраняване на проблемите;
 • Поддържане в изправност на цялата налична периферна (принтери, копирни и мултифункционални машини, скенери, плотери, UPS-и, четци и т.н.) и мрежова (маршрутизатори, принт-сървъри, комутиращи устройства и т.н.) техника; поемане на кореспонденция с трети лица (физически и/или юридически), отговорни за: доставяне на интернет връзка, хостинг услуги, телефония и др.;
 • Оптимизиране разходите по информационните технологии, предлагане на уникални решения за всеки клиент; дизайн и внедряване на информационни системи, подобряващи работния процес;
 • Мигновено отстраняване на проблеми, посредством отдалечен достъп до Вашите компютри и сървъри;
 • Архивиране и бързо възстановяване на системи с особена важност.
 • Посещение на място от наш специалист, при възникнал проблем, в максимално кратки срокове;
 • Неограничени консултации от страна на специалистите на фирмата по всякякви технически въпроси;
 • Своевременно известяване за дефектиращ компютърен компонент; бързо реагиране (с предимство са клиентите на абонамент) при възникнала необходимост от подмяна; Транспорт от Вашия офис до нашия сервиз, или съответно до сервизи на доставчици/вносители;
 • Преференциални цени на закупувано оборудване за всички клиенти на абонамент;

 

Услугите на сервиз “GOBUL” са финансово ориентирани и разсяснени в публикацията  цени за Еднократни услуги на сервиз „GOBUL“

От друга страна може да се възползвате от Абонаментна Компютърна Поддръжка за Офис, която включва грижата за правилната работоспособност на принтери, скенери, настолни компютри, лаптопи, таблети, SMART телефони и всички неизброени периферни устройства в един офис със следните пакетни абонаменти в зависимост от Вашия избор:

 • Пакет PC Standart включва поддръжка до 10 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 100 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 10 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 • Пакет PC Glow включва поддръжка до 25 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 200 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 8 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 • Пакет PC VIP включва поддръжка до 50 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 300 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 6 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 • Пакет PC Hyper включва поддръжка до 100 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 400 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 4 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 

Trackbacks & Pings

 • Изпуснах (ударих) си лаптопа. - Сервиз за Компютри :

  […] Фирма Глобал Оптикс България ЕООД предлага Сервиз за Компютри или Абонаментна „Компютърна Поддръжка“ за Дома на компютърната Ви техника и периферия. Както и Абонаментна „Компютърна Поддръжка“ за Офис […]

Leave a Reply