Услуга „Локална Мрежа” – Абонаментна Поддръжка

Абонаментната Поддръжка на техника и оборудване включва:

 • MiniGBIC module или Конвертор. Използваем за приемане на оптичния сигнал от подземните кабели на доставчика на интернет услуги. Конвертора предава сигнала на сървъра за достъп до интернет.
 • Поддръжка на Сървър за Интернет /Маршрутизатор/. Използва се за ограничаване на интернет скоростта, дава достъп до интернет на определени компютри, устройства и прочие. Интернет сървъра предава сигнала към управляем switch.
 • Поддръжка на Management Switch /Комутатор/. Използваем за локална мрежа между отделните стаи и звена в предприятието, като подава и сигнала за интернет към тях. Комутатора приема сигнала от сървъра за интернет услуги и го подава към destop switch във всяка стая, посредством изградена кабелна мрежа в обекта на клиента.
 • Поддръжка на кабелна мрежа за телефони и интернет. Кабелното стопанство осъществява връзка от комуникационния шкаф с оборудването за интернет достъп към всяка стая в сградата на клиента.
 • mini Desktop Switch 8-port.  Използваем за локална мрежа във всяка стая изградена с UTP кабел до всеки компютър и/или устройство. Поддържаме също и това кабелно стопанство.

 

Всички разходи по доставка и ремонт на апаратура относно поддръжка на мрежата са за сметка на клиента според района на повикване.

При дефлектирало устройство извън гаранционен срок Глобал Оптикс България ЕООД може да предложи закупуване на ново.

Време реакцията по отстраняване на проблем относно ЛАН мрежа и Интернет оборудване е до 4 /четири/ часа в работно време и 12 /дванадесет/ часа след работно време – от постъпването на сигнал за проблем от Ваша страна към нас.

Ето някои изброени пакети за обслужване на офис:

 • Пакет Network Standart включва поддръжка до 10 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 100 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 10 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 • Пакет Network Glow включва поддръжка до 25 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 200 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 8 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 • Пакет Netwrok VIP включва поддръжка до 50 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 300 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 6 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

 • Пакет Network Hyper включва поддръжка до 100 устройства, подлежащи на месечна абонаментна поддръжка.

С месечен абонамент от 400 лв. с включен ДДС. Единична цена на устройство в този пакет възлиза на 4 лв. с вкл. ДДС за един календарен месец.

Абонати ползващи интернет услуги на Глобал Оптикс България ЕООД получават отстъпка за  тази услуга, така цената на месечния абонамент е финансово ориентирана към 25% отстъпка от горепосочените пакетни цени за един календарен месец.

 

При желание от Ваша страна можем да включим допълнително следното:

 • Закупуване на MiniGBIC module или Конвертор.
 • Закупуване на Сървър за Интернет /Маршрутизатор/.
 • Закупуване на Management Switch /Комутатор/.
 • Изграждане и закупуване на материали за кабелна мрежа за интернет от комуникационния шкав до всяка стая в сградата.
 • Изграждане и закупуване на материали за Локална мрежа във всяка стая.

 

Финансово ориентирани тези услуги са по договаряне, спрямо нуждите от закупените количества и качеството на материалите (оборудването).

Изграждането на мрежата включва следните етапи:

1. Проучване за необходимото оборудване;
2. Закупуване на необходимото оборудване;
3. Полагане на UTP кабели;
4. Сглобяване на RACK шкафа и елементите към него;
5. Закрепване на кабелите към PATCH панела;
6. Монтиране на розетки по работните станции;
7. Тестване на мрежата;
8. Стартиране на мрежата.

Услуга “Локална Мрежа” се предлага на Бизнес Клиенти на територията на гр. София. Абонати на услугите за достъп до интернет ползват отстъпки.

Leave a Reply