Пакетен абонамент “Всичко в Едно”

Услуга “Всичко в Едно”– Този вид Пакет включва в себе си следните абонаменти:

 
Пакетна услуга “Всичко в Едно” се Формира в зависимост от предпочетения от Вас интернет достъп, желанието за поддръжка и актуализиране на софтуера на Интернет сървъра и Комутатора(включително изградената лан мрежа), броя на обслужваните работни станции и устройства или в това дали имате нужда от файлов, пощенски или други сървъри. Избора на този пакетен план би довел до по-ниски абонаменти такси и по-строг контрол над оборудването. По малко лица биха имали достъп до комуникационния център, офис и мрежова техника, един единствен отговорник за случващото се с апаратурата, била тя компютър, стационарен телефон или дори принтер, а защо не и мобилни (SMART) телефони или таблети, като опция за индивидуална помощ на всеки служител, стига разбира се да се ползват за служебни цели.

При желание за активиране на Услуга „Всичко в Едно” на всички изброени услуги Глобал Оптикс България ЕООД ще представи комплексно по ниска тарифа за своето възнаграждение с цел понижаване на разходите към момента по поддръжка на техниката в сградата на предприятието Ви, тъй като поддръжката на отделните Ви звена в момента се извършва от различни лица или фирми. Нашето предложение цели всичко да мине през поддръжката на една фирма, която би понесла отговорността да отстранява максимално бързо и качествено възникнал проблем и/или авария при минималното нужно техническо време, което довежда до по-голяма производителност и ефективност на работния процес при клиента.

Време реакцията по отстраняване на проблем е до 4 /четири/ часа в работно време и до 12 /дванадесет/ часа след работно време – от постъпването на сигнал за проблем от Ваша страна към нас, освен в случая на автоматизирана услуга, при която получаваме известия за проблем на email и телефон с помоща на програмни продукти.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply