0%

Достъп до Интернет Услуги

Оптична свързаност и Ниво на техническо обслужване

Локална Мрежа

Изграждане и месечна поддръжка

Компютърна Поддръжка

Нашата задача е компютрите Ви да работят

Позволете на света да Ви докосне чрез нас !